Lyhytterapia

MBB®-terapia on kustannustehokasta kognitiiviskehollista lyhytterapiaa, jolla saadaan usein hyviä tuloksia jo 12 terapiakäynnillä ja oikein ajoitetuilla seurantatapaamisilla. Mind-Body Bridging -terapian (MBB®) on kehittänyt psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block. MBB® on näyttöön sekä aivotutkimukseen perustuva terapeuttinen ja valmentava menetelmä, jonka vaikuttavuutta on osoitettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Terapia on sertifioitu näyttöön perustuvana interventiona USA:ssa. Mind-Body Bridging – päihderiippuvuusohjelma sekä -uniohjelma ovat hyväksytty USA:n kansalliseen käypähoitorekisteriin (NREPP). MBB®-terapia on Yhdysvalloissa FDA:n hyväksymä menetelmä post-traumaattisen stressin oireiden hoitoon. Suomessa Oulun Yliopisto on jo muutaman vuoden ajan tehnyt MBB® -terapiaan liittyvää tutkimusta. Lisää tietoa vaikuttavuustutkimuksista löydät täältä.

MBB®-terapialla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia muun muassa seuraavissa haasteissa: ahdistus, erilaiset addiktiot (riippuvuudet), PTSD-oireet (post-traumaattinen stressioireyhtymä), univaikeudet, tunteiden säätelyn ongelmat (esimerkiksi lähisuhdeväkivallassa) ja kroonisen kivun hallinta. Kaltoinkohtelu lapsuudessa, henkinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa, krooniset kivut, koulu- tai työpaikkakiusaaminen aiheuttavat usein trauman, jonka johdosta kehon ja mielen yhteys katkeaa. MBB-terapialla tämä yhteys voidaan rakentaa uudelleen.