Stressi ja uni

Pitkään jatkunut stressi pitää aivot ja kehon hälytystilassa. Se heikentää muistia ja horjuttaa keskittymiskykyä. Toksinen stressi huonontaa unta sekä pitää yllä levotonta ja ärtynyttä mielialaa. Kun aivomme välittävät kehollemme pitkäkestoisesti signaalia stressistä, alamme tulkita pienetkin vastoinkäymiset uhkaavina. Stressihormonit vaikuttavat aivojemme etuotsalohkon alueella. Siellä sijaitsee myös niin sanottu toiminnanohjauksen yksikkö, jossa syntyvät ratkaisut ja tapahtuu käyttäytymisen säätely. Pinnan kiristyminen on siis yksi pitkittyneen stressin merkeistä. Stressaantunut ihminen on myös impulsiivisempi ja voi esimerkiksi ottaa vaarallisia riskejä liikenteessä. Pitkäkestoisen stressin juuret saattavat ulottua lapsuuteen saakka. Toimimattomassa ja turvattomassa perheessä kasvaminen tai/ja koulukiusatuksi joutuminen aiheuttavat lapselle pitkäkestoista stressiä. Aikuiselle tyypillisiä stressin aiheuttajia ovat muun muassa ylikuormittuminen työssä sekä ratkaisemattomat vaikeudet parisuhteessa. Pitkään jatkuneessa kiihtyneessä ja ylivireisessä olotilassa emme pysty kunnolla lepäämään. Silloin syvä uni ja sen palauttava vaikutus jäävät saavuttamatta. Stressaantunut ihminen ajautuu noidankehään, jossa stressihormonien eritys, sympaattisen järjestelmän hallitsevuus sekä unenlaadun voimakas heikentyminen verottavat jaksamista ja mielialaa.

Onneksi haitallista stressiä on mahdollista lievittää. Mind-Body Bridging (MBB®) on psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Blockin kehittämä menetelmä oman stressitilan tunnistamiseen ja säätelyyn. Voimme oppia miten rauhoitamme mielemme ja kehomme luonnolliseen ja levolliseen olotilaan. Oman vireystilan tunnistaminen on mahdollista kehotietoisuuden avulla. Stanley H. Blocki on kehittänyt myös erityisen uniohjelman: The Mind–Body Bridging Sleep Program, MBBSP. Tämä menetelmä on unen ja nukkumisen parantamiseen kohdennettu lyhytinterventio. Sen on todettu vähentävän myös kipua, uupumusta, traumaoireita sekä stressiin ja masennukseen liittyviä oireita. Valmennuksessa opitaan tunnistamaan ja pysäyttämään kielteisiä ajatus- ja tunnereaktioita. Menetelmä on hyväksytty USA:n käypähoitosuositusten kansalliseen rekisteriin vuonna 2015 (U.S. National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, NREPP). Olen valmistunut sertifioiduksi MBB®-terapeutiksi vuonna 2019. Tule jättämään hyvästit toksiselle stressille ja huonoille öille. Varaa aika. Olet lämpimästi tervetullut.