Narsismiklinikka

Olen narsismiin erikoistunut terapeutti, jolla on omakohtaisia kokemuksia narsismista. Narsistinen persoonallisuushäiriö on eräs populaarikulttuurin tunnetuimmista persoonallisuushäiriöistä. Kyseinen persoonallisuushäiriö on todennäköisesti alidiagnosoitu. Syynä tähän on se, että narsistiset persoonallisuudet eivät hakeudu avun piiriin. Lisäksi persoonallisuushäiriöt näyttäytyvät voimakkaimmin lähi-ihmissuhteissa kuten parisuhteissa, perheen sisällä, läheisissä ystävyyssuhteissa ja työpaikoilla. Olen Narsisminuhrien tuki ry:n suosittelema terapeutti.

Narsistisesta suhteesta irrottautuminen ja toipuminen on usein raskas ja pitkä prosessi. Uhrin minäkuva voi olla vääristynyt tai korvautunut narsistin antamalla minäkuvalla. Narsisti on saattanut tarjota näkemyksen, jonka mukaan uhri on heikko ihminen, joka tarvitsee kaltoinkohtelijaa elämästä selviytyäkseen. Toipuminen on helpompaa ammattilaisen tuella. Olet lämpimästi tervetullut.