Työhyvinvointi

Järjestän työhyvinvointia tukevaa ohjausta yksilöille ja pienryhmille sekä hyvinvointiluentoja isommalle kuulijajoukolle. Olen sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti (MBB®). Menetelmän on kehittänyt psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block. MBB® on näyttöön sekä aivotutkimukseen perustuva terapeuttinen ja valmentava menetelmä, jonka vaikuttavuutta on osoitettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Myös Oulun Yliopisto on jo muutaman vuoden ajan tehnyt MBB®-terapiaan liittyvää tutkimusta. Lisää tietoa vaikuttavuustutkimuksista löydät täältä. MBB®-koulutus on aloitettu myös yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Lue lisää Mind-Body Bridging Coaching -valmennusohjelmasta täältä.

MBB®-terapialla voidaan parantaa itsesäätelyä, joka puolestaan parantaa ihmisen resilienssiä eli palautumiskykyä. Resilienssi kasvaa harjoittelulla ja toistoilla. Ihmiselle kehittyy taitoja, joiden avulla vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä. Menetelmä lisää itsensä johtamisen taitoja, innovatiivisuutta, kukoistusta ja työhyvinvointia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä ja elämän hallintaa. Menetelmä tuo apua myös stressin hallintaan, työuupumuksesta toipumiseen ja sen ehkäisyyn. Vahva resilienssi tukee yksilöitä elämään kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä elämää. MBB®-menetelmän avulla työn kuormittavuus vähenee, jolloin myös riski uupua tai sijaistraumatisoitua pienenee. Ohjaan menetelmää mielelläni niin sote-alan kuin muidenkin alojen työntekijöille.